+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

ویروس زگیل تناسلی HPV

بر اساس نتائج یک بررسی کلینیکی در کانادا، دو دوز از یک سری واکسن پاپیلومای انسانی در دختران به اندازه سه دوز در زنان جوان ممکن است موثرباشد٠
مراکز کنترول وپیشگیری بیماریهای ایالات محتده امریکا CDC اخیراً کاربرد سه دوز واکسن HPV در یک دوره شش ماهه را برای جلوگیری از سرطان دهانه رحم و سایر سرطان های ناشی از عفونت با HPV ژنوتایپهای 16و18 توصیه می کنند .
واکسن وقتی بهترین اثر را دارد که در سن دوازده سالگی بکار برده شود و ترجیحاً قبل از هر تماس جنسی. همچنین وقتی در سن پایین تری واکسیناسیون صورت گیرد، تیتر آنتی بادی بالاتری ایجاد می شود.
تا زمانی که شروع و طول مدت ایمنى إیجاد ایجاد شده در این دو برنامه بطور کامل مشخص نشود کاهش دوز واکسن توصیه نمی شود.

با دیگران به اشتراک بگذارید: