+98 13 33 755 315

ویدئو (فیلم) سرکلاژ (cerclage) شکمی (ابدومینال یا abdominal) لاپاروسکوپی. سرکلاژ شکمی لاپاروسکوپی جهت جلوگیری از بعضی انواع سقط مکرر و نارسایی دهانه رحم انجام می گیرد. شما در صورتی که سوالی دارید، میتوانید آنها را در بخش سوالات  وبسایت پزشک زنان مطرح کنید.

<div id="14922622739284218"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/kIMU0?data[rnddiv]=14922622739284218&data[responsive]=yes"></script></div>
با دیگران به اشتراک بگذارید: