+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

بی پاسخ H.H پرسید 1 ساعت پیش
3 views0 answers0 votes
بی پاسخ پریسا پرسید 11 ساعت پیش • 
5 views0 answers0 votes
بی پاسخ فریبا پرسید 16 ساعت پیش • 
4 views0 answers0 votes
بی پاسخ راحله ضیایی پرسید 17 ساعت پیش • 
5 views0 answers0 votes
بی پاسخ سیمین پرسید 19 ساعت پیش • 
9 views0 answers0 votes
بی پاسخ دریا پرسید 20 ساعت پیش • 
8 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 22 ساعت پیش • 
4 views0 answers0 votes
بی پاسخ سوگند پرسید 23 ساعت پیش • 
12 views0 answers0 votes