+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

پاسخ داده شده faaaa پرسید 2 سال پیش • 
380 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 سال پیش • 
432 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 سال پیش • 
422 views1 answers0 votes