+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

بی پاسخ کاربری پرسید 3 ساعت پیش • 
2 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 6 ساعت پیش • 
3 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 3 روز پیش
11 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 1 هفته پیش
22 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 1 هفته پیش
17 views0 answers0 votes
بی پاسخ مرضیه پرسید 1 هفته پیش
18 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 1 هفته پیش • 
11 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 2 هفته پیش
17 views0 answers0 votes
بی پاسخ رها پرسید 2 هفته پیش • 
19 views0 answers0 votes
بی پاسخ مریم پرسید 3 هفته پیش • 
18 views0 answers0 votes