+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

بی پاسخ کاربری پرسید 2 ماه پیش
40 views0 answers0 votes
بی پاسخ زینب پرسید 3 ماه پیش • 
58 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 4 ماه پیش
92 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 4 ماه پیش • 
63 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 5 ماه پیش • 
96 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 6 ماه پیش
86 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 6 ماه پیش • 
93 views0 answers0 votes
بی پاسخ شراره پرسید 6 ماه پیش • 
138 views0 answers0 votes
بی پاسخ شراره پرسید 6 ماه پیش • 
84 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 6 ماه پیش • 
96 views0 answers0 votes