+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

ویتامین سی C

خانم های باردار سیگاری که حین حاملگی ویتامین C مصرف کرده اند بهبود در وضعیت تنفس نوزاد خود داشته اند. بر اساس نتایج مطالعات منتشر شده در JAMMA  نوزادان خانمهی بارداری که 500 میلیگرم ویتامین C  روزانه دریافت کرده بودند در مقایسه با آنها که مصرف نکرده اند بهبود عملکرد سیستم تنفسی داشته اند. اگرچه قطع سیگار هدف اصلی بوده، اما بیشتر آنها سیگار را ادامه داده اند.

بهرحال این یک راه ساده در جهت کاهش عوارض یسگار روی خانم های باردار است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: