+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

وزن در حاملگی

زنانی که طی حاملگی وزن بسیار کمی می گیرند  معمول  نیستند.

اگرچه یک مطالعه جدید نشان داده که وزن گرفتن کمتر از میزان توصیه شده در طول حاملگی ، مرتبط با این است که بچه در آینده وزن بالای نرمال داشته باشد یا چاق باشد.

این موضوع در زنانی که وزن بیشتر از میزان توصیه شده میگیرند نیز صادق است. به عبارتی دیگر خانمهایی که وزن بسیار زیاد یا بسیار کم در طول حاملگی کسب میکنند بچه هایی خواهند داشت که در معرض خطر این هستند که در دو تا پنج سالگی یا درآینده چاق باشند.
این یافته ها پیشنهاد می کنند که وزن گرفتن ضمن حاملگی اثراتی دارد که ممکن است مستقل از فاکتور ژنتیک پیش بینی کننده چاقی باشد

با دیگران به اشتراک بگذارید: