+98 13 33 755 315
آیا ضربه های کووید می‌تواند پریود شما را تحت تاثیر قرار دهد؟

بعضی خانمها پس از ابتلا به عفونت‌های ناشی از کووید ١٩ خونریزی غیرطبیعی گزارش می‌کنند؛ حجمش افزایش یافته است یا تاخیر در پریود داشته‌اند.

این تغییرات ممکن است با زدن واکسن هم اتفاق افتدکه البته کوتاه‌مدت است و ممکن است بمدت یک تا سه سیکل طول بکشد.

ما میدانیم که سیستم ایمنی هورمون های جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و هورمون های جنسی هم سیستم ایمنی را.

و البته این هورمون های جنسی شما هستند که هدایت پریود های شما را بعهده دارند.

پس اگر به سیستم ایمنی شما یک شوک وارد شود؛ خواه ناشی از اینکه به عفونتی مبتلا شوید یاتوسط واکسیناسیون ایجاد شده باشد ممکن است یک تغییر هورمونی ایجاد کند که منجر به تغییر در الگوی پریود شما میشود.

عامل دیگری که میتواند مطرح باشد این است که شما مقدار زیادی سلول ایمنی در پوشش رحمی خود دارید که میتواند بصورت بخشی از سیستم ایمنی تحریک شده پاسخی بصورت خونریزی غیر طبیعی در همان محل ایجاد کند.

آیا تغییرات طولانی است؟

در هیچ‌یک از گزارشات، خانمها طولانی بودن این تغییرات را ذکر نکرده اند، اگرچه ممکن است برای یکماه تا دو ماه ماندگار باشد.

گاهی علت نگرانی تاثیر آن بر روی قابلیت باروری است؛ ما این را از روی اثرات سایر واکسنها میدانیم که تغییرات کوتاه‌مدت ایجاد میکنند و اثر طولانی روی باروری ندارند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: