+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

ازمایش

کاربری پرسید 6 ماه قبل

سلام در ۲۶ هفته بارداری هستم جواب ازمایش دیابتم این شده نظرتون چیه؟Fasting bloodsugar 73
Gct    104
Hemoglobin   11.1                    Hematocrit     34.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با دیگران به اشتراک بگذارید: