+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

برداشتن تخمدان راست

سوالاتدسته بندی: بارداریبرداشتن تخمدان راست
کاربری پرسید 2 سال قبل

با برداشتن تخمدان راست وفعال بودن تخمدان راست بارداری چقدر موفق تر است

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام سوال کامل نیست