+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

بکارت

نازنین پرسید 4 روز قبل

باسلام آیاحفره بکارت حلقوی حتمابایدبه صورت دایره بسته باشه؟بکارت من بیضی شکل است ولی یک لبه ی آن به داخل رفته ولبه دیگربیرون است.هنگام زور زدن بیضی کامل میشه.آیابکارت آسیب دیده یاطبیعی است؟دخول انجام نشده

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام،بنظر نمی رسد آسیب دیده باشد،اما بیشتر از شکل آن،بستگی به اندازه آن دارد.