+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

درد

شراره پرسید 1 سال قبل

سلام هفته۲۶بارداری ام همه ازمایش ادرارنرنال بوددکترم روزی یکی اریتروماسین ۴۰۰برام نوشت جلوگیری ازعفونت دربلند شدن خابیدم دلم دردمیگیر تیرمیکش نرمال میش مال سزارین قبلم باش توواژنم تیرمیکش

با دیگران به اشتراک بگذارید: