+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

راهنمایی برای پیشگیری از بارداری ناخاسته

سوالاتدسته بندی: بارداریراهنمایی برای پیشگیری از بارداری ناخاسته
کاربری پرسید 5 ماه قبل

با نامزدم رابطه داشتم بعد از ۲ الی ۳ هفته حالت های بارداری بهم دست داده برای پیشگیری چه کار کنم؟
 

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

پس از این مدت جلوگیری مفید نیست