+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

سینه

سوالاتسینه
کاربری پرسید 8 ماه قبل

با سلام من سونو سینه انجام دادم چند وقت پیش بهتون پیام دادم این جوابش به نظر شما چیکار کنم 
بافت فیبرو گلندولار نرمال در هردو برست مشهود
تغییرات فیبرو کیستیک در هردو برست قابل رویت
در ساعت ۳برست چپ تصویر چهار کیست در فاصله تقریبی ۵سانتیمتر از نیپل به حداکثر دیامتر ۵.۵* ۳ میلی متر مشهود 
تصویری از ضایعه سالید مجزا در سینه ها دیده نشد 
دیلاتاسیون خفیف مجاری شیری در دوطرف تا حد ۲.۵ میلی متر رویت شد که برخی از مجاری در سمت چپ حاوی دبری هستند
تصویری از توده ویا آدنوپاتی در ناحیه آگزیلاری دو طرف مشاهده نشد

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام،با وجود اینکه جواب سونوگرافی خوب است.لازم است به فاصله ۲_۳  ماه تکرار شود.