+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

ضایعه اکوژن

سوالاتضایعه اکوژن
کاربری پرسید 9 ماه قبل

سلام اگر ضایعه اکوژن ۲۸سانتی متر باشد خطرناک است و  عمل میخواهد؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام،سوال را کامل نمایید، اکوژن در چه ناحیه ای؟