+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

ژینوفیلوس در دوران قاعدگی

سوالاتژینوفیلوس در دوران قاعدگی
کاربری پرسید 6 ماه قبل

سلام

آیا مصرف ژینوفیلوس در دوران قاعدگی منع دارد؟

با تشکر

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام،بهتر است درمدتی که خونریزی فعال دارید استفاده نکنید.