+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

نتیجه سونوگرافی من چیست

سوالاتدسته بندی: باردارینتیجه سونوگرافی من چیست
م پرسید 4 ماه قبل

یک جنین زنده با نمایش متغیر داخل رحم،دارای ضربان طبیعی قلب(۱۵۱در دقیقه)و با حرکات فعال اندام ها رویت میشود.BPD=37میلیمتر
HC=136میلیمتر
AC=113میلیمتر
FL=25میلیمتر
HL=24میلیمتر.
سن حاملگی ۱۷ هفته و ۱ روز است.جفت در ناحیه ی خلفی و با ضخامت ۱۷ میلیمتر و گرید یک(۱) رویت میشود(فاصله قسمت تحتانی جفت تا INTERNAL OSدر حدود ۳۵ میلیمتر میباشد که مناسب است).مایع آمنیوتیک دارای حجم طبیعی میباشد.وزن جنین ۱۹۲ گرم است.طول سرویکس ۴۰ میلیمتر میباشد.کانال اندوسرویکس بسته است و FUNNELING آن رویت نمیشود.

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام،نتیجه سونوگرافی شما خوب است.