+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

پریود

سوالاتپریود
کاربری پرسید 2 سال قبل

خانم دکتر من pcoهستم ،چاقم ،پریودهام نامنطمه جیکارکنم جه قرصی بخورم تخمدانام فعال بشه 

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام،شمابدون نظر پزشک و بررسی هورمونی، تنها با انجام ورزش و کاهش وزن می توانید اقدام نمایید.