+98 13 33 755 315

سوالات

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
تزریق دو آمپول پروژسترون در فواصلی کم
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 8 ساعت پیش • 
5 viewsپاسخ0 votes
خونریزی طولانی پریودی
بی پاسخدختر بابا پرسید 2 روز پیش • 
6 viewsپاسخ0 votes
مدارک عمل
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 2 روز پیش • 
8 viewsپاسخ0 votes
برای بارداری
بی پاسخگندم پرسید 2 روز پیش • 
7 viewsپاسخ0 votes
ارتباط سونوگرافی و زگیل تناسلی
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 3 روز پیش • 
8 viewsپاسخ0 votes
انتقال جنین
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 3 روز پیش • 
5 viewsپاسخ0 votes
قرص دوفامد
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 3 روز پیش • 
8 viewsپاسخ0 votes
سفیدکردن واژن
20 viewsپاسخ0 votes