+98 13 33 755 315
سوالاتدسته بندی: عمومیسلام من ۵۲ ساله یائسه شدم هر دو ماه یکبار پریود میشم رفتم سونو اندومتر ۱۵ میلیمتر افزایش پیدا کرده و رحم۹۶در ۵۷دارای اکوی میو متریال هموژن طبییعیقرص استرومارین ۶۲۵ استروژنکونژوگه باید چند ماهه مصرف کنم تا ضخامت رحم به اندازه طبیعی باشه .