+98 13 33 755 315
سوالاتدسته بندی: بارداریبارداری مهم
مرضیه پرسید 2 سال پیش
سلام بهترین زمان برای انجام آزمایش غربالگری دوم در چندهفته بارداری است .

پاسخ
سلام،۱۶هفته