+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

بیمارستان

سوالاتدسته بندی: عمومیبیمارستان
کاربری پرسید 5 سال قبل

با سلام شما برای سزارین با بیمارستان فامیلی هم قرارداد دارید؟ اسم شما به عنوان پزشک میهمان در سایت بیمارستان فامیلی درج شده است. 

با دیگران به اشتراک بگذارید: