+98 13 33 755 315
سوالاتدسته بندی: بارداریرحم دوشاخ با سپتوم۱۰میل؟
مخفی پرسید 2 سال پیش
سلام بنده بارداری اولم هست بدون سابقه خونریزی یا سقط اما دکترم فقط به دلیل دوشاخ بودن رحمم با سپتوم ۱۰ میل, در هفته پنجم دو عددآمپول هیدروکسی پروژسترون۲۵۰به فاصله یک هفته و ۴۰عدد شیاف فرتیژست۴۰۰ هر۱۲ ساعت یک عدد برام تجویز کردن برای جلوگیری از زایمان زودرس و سقط.آیا این داروها در هفته های اولیه با توجه به دوز بالای پروژسترون باعث دوجنسه بودن جنین پسر یا تغییررفتارزنانه بعد از سن بلوغ میشن؟

پاسخ

سلام،نقایص رحم ممکن است باافزایش ریسک سقط همراه باشد.مصرف این داروها در هفته‌های اول بارداری مجاز است.