+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

پاسخ داده شده کاربری پرسید 17 ساعت پیش • 
6 views2 answers0 votes
پاسخ داده شده تنها پرسید 19 ساعت پیش • 
8 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده آنیتا پرسید 21 ساعت پیش • 
7 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 1 روز پیش • 
8 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده سارا پرسید 2 روز پیش • 
10 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده سارا پرسید 3 روز پیش • 
10 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده سایه پرسید 3 روز پیش
9 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 3 روز پیش
9 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده مهدیه پرسید 4 روز پیش • 
11 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 روز پیش • 
15 views2 answers0 votes