+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

بی پاسخ کاربری پرسید 3 ساعت پیش • 
0 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 58 دقیقه پیش
2 views0 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 ساعت پیش
8 views1 answers0 votes
بی پاسخ شبنم پرسید 4 ساعت پیش • 
6 views0 answers0 votes
بی پاسخ نازی پرسید 17 ساعت پیش • 
11 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 20 ساعت پیش
10 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 22 ساعت پیش • 
9 views0 answers0 votes
بی پاسخ پریشا پرسید 23 ساعت پیش
12 views0 answers0 votes
بی پاسخ فاطمه شیخ پرسید 23 ساعت پیش • 
15 views0 answers0 votes
بی پاسخ پریشا پرسید 23 ساعت پیش
11 views0 answers0 votes