+98 13 33 755 315

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
آمپول دیفرلین
بی پاسخمریم پرسید 30 دقیقه پیش • 
4 viewsپاسخ0 votes
علت‌‌خارش بخیه
بی پاسخزهراسالاری پرسید 8 ساعت پیش • 
2 viewsپاسخ0 votes
بارداری
4 viewsپاسخ0 votes
پرده بکارت
پاسخ داده شدهدکتر بهناز شرف الدین متخصص زنان زایمان و نازایی پاسخ داد 9 ساعت پیش • 
10 viewsپاسخ0 votes
پاتولوژی بقایای جنین
بی پاسخکاربر مخفی پرسید 14 ساعت پیش • 
5 viewsپاسخ0 votes
درد کلیتوریس
پاسخ داده شدهدکتر بهناز شرف الدین متخصص زنان زایمان و نازایی پاسخ داد 15 ساعت پیش • 
12 viewsپاسخ0 votes