+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

پاسخ داده شده هلیا پرسید 5 ساعت پیش • 
8 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده هلیا پرسید 5 ساعت پیش • 
6 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 8 ساعت پیش • 
9 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 11 ساعت پیش • 
10 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده پری پرسید 22 ساعت پیش • 
11 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 23 ساعت پیش • 
11 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 24 ساعت پیش
11 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 روز پیش • 
21 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 3 روز پیش
17 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 3 روز پیش • 
20 views1 answers0 votes