+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

پاسخ داده شده کاربری پرسید 3 ساعت پیش • 
7 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 9 ساعت پیش
8 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده مریم مقدس پرسید 21 ساعت پیش • 
10 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 روز پیش
18 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده مریم پرسید 4 روز پیش • 
30 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده زهرا پرسید 4 روز پیش • 
19 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده فرح ابادي پرسید 4 روز پیش • 
19 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 روز پیش
23 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 روز پیش • 
15 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 روز پیش • 
18 views1 answers0 votes