+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

بی پاسخ کاربری پرسید 42 دقیقه پیش • 
1 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 2 ساعت پیش • 
1 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 5 ساعت پیش • 
5 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 6 ساعت پیش
1 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 7 ساعت پیش • 
5 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 9 ساعت پیش
8 views0 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 12 ساعت پیش
13 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 13 ساعت پیش
9 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 1 روز پیش • 
16 views1 answers0 votes