+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

پاسخ داده شده کاربری پرسید 22 ساعت پیش • 
12 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده ملیکا پرسید 2 روز پیش • 
12 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 3 روز پیش • 
21 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 3 روز پیش
15 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 روز پیش • 
17 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 روز پیش • 
18 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 5 روز پیش • 
26 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده مرضیه پرسید 5 روز پیش • 
21 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده sh پرسید 5 روز پیش • 
20 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 5 روز پیش • 
14 views1 answers0 votes