+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

بی پاسخ کاربری پرسید 2 ساعت پیش
3 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 2 ساعت پیش
2 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 1 ساعت پیش
3 views0 answers0 votes
بی پاسخ مریم پرسید 1 ساعت پیش • 
3 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 3 ساعت پیش
2 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 3 ساعت پیش
1 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 4 ساعت پیش • 
2 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 5 ساعت پیش
6 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 7 ساعت پیش • 
6 views0 answers0 votes
بی پاسخ فرانک پرسید 8 ساعت پیش • 
2 views0 answers0 votes