+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

پاسخ داده شده مطهره پرسید 1 روز پیش • 
11 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 روز پیش
7 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 روز پیش
7 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 روز پیش
6 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 3 روز پیش
8 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 3 روز پیش • 
9 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 1 هفته پیش
24 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 5 روز پیش • 
18 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 6 روز پیش • 
16 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 7 روز پیش • 
16 views3 answers0 votes