+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

پاسخ داده شده م ک پرسید 5 روز پیش • 
18 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 8 ساعت پیش • 
10 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 24 ساعت پیش • 
12 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 1 روز پیش • 
9 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 روز پیش • 
12 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 2 روز پیش
16 views1 answers0 votes