+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

بی پاسخ کاربری پرسید 1 روز پیش • 
7 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 1 روز پیش • 
5 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 1 روز پیش • 
4 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 2 روز پیش • 
8 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 2 روز پیش
12 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 3 روز پیش
12 views0 answers0 votes
پاسخ داده شده هانیه پرسید 3 روز پیش
17 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده زهره پرسید 3 روز پیش • 
15 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 روز پیش • 
14 views1 answers0 votes
پاسخ داده شده کاربری پرسید 4 روز پیش
18 views1 answers0 votes