+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

 آخرین سوالات شما

سوال از متخصص زنان زایمان. فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده توسط بیماران در رابطه با بیماری های زنان، زایمان، بارداری، نازایی و جراحی های زنان. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

 

بی پاسخ کاربری پرسید 3 ساعت پیش
0 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 19 ساعت پیش
7 views0 answers0 votes
بی پاسخ فاطمه امینی پرسید 20 ساعت پیش • 
9 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 2 روز پیش
8 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 2 روز پیش
7 views0 answers0 votes
بی پاسخ کاربری پرسید 2 روز پیش • 
8 views0 answers0 votes