+98 13 33 755 315
کاربر مخفی پرسید 3 روز پیش
سلام‌.سونوی بررسی تخمدان نوشته مایع اکولوسنت خفیفی در کانال دهانه رحم مشاهده میشود.میشه بگید چیه.ممنونم