+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

بارداری

کاربری پرسید 1 ماه قبل

من هفته  شیش بارداری هستم چشمم عفونت داشت دکتر قطره لتمکس بهم داد اشکال ندارد استفاده کنم 

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام،خیر،استفاده کنید.