+98 13 33 755 315
آدرس و تلفن مطب تغییر کرده است

کیست

سوالاتکیست
کاربری پرسید 2 ماه قبل

کیست یونی لوکولردارای جدارنازک وحاوی دبری اکوژن به دیامتر ۳۶میلیمتردر تخمدان راست رویت شده

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام،نیاز به پی گیری با انجام سونوگرافی یک ماه بعد دارید.